Linkplaatsen
Image default
Financieel

Lenen zonder bank met direct geld op je rekening

Als algemene regel wordt vaak aangenomen dat de maandelijkse terugbetaling van al je leningen niet hoger mag zijn dan een derde van je maandelijkse inkomen. Het inkomen speelt uiteraard een grote rol bij de berekening.  Het is tenslotte van dat inkomen is dat de maandelijkse terugbetaling moet gebeuren. We zetten de verschillende elementen die een rol spelen hier even op een rijtje. Elk dossier is natuurlijk anders. Het gaat hier dan ook om algemene richtlijnen.

Hoeveel inkomen heb je nodig?

Wat het inkomen betreft bij het lenen zonder bank met direct geld op je rekening worden alle inkomsten samengeteld. Er is het inkomen van de partners, eventuele extra huurinkomsten en andere regelmatige inkomsten. Om een antwoord te geven op de vraag “Hoeveel kan ik lenen?”: Als algemene regel kunnen we stellen dat banken een lening kunnen toestaan tot een derde van het bedrag van alle regelmatige inkomsten. Maar deze regel is zeker niet in steen gebeiteld. Wie een goed inkomen heeft en een mooi dossier kan voorleggen aan de bank zal vaak een stuk meer kunnen lenen. Wie een eerder beperkte inkomen heeft en daarnaast nog kinderen ten laste zal misschien niet aan een derde komen. Er zijn nog tal van andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van de totale leencapaciteit. We bespreken de voornaamste hieronder.

Werkzekerheid op lange termijn

Het loon of salaris is niet allesbepalend. Er spelen ook andere zaken een rol. Het kan gebeuren dat een persoon met een relatief lager inkomen toch meer kan lenen dan iemand die meer verdient.

  • Naast het bedrag dat wordt verdiend gaat de bank ook rekening houden met de feitelijke werksituatie. Een ambtenaar die al 10 jaar op het zelfde werk zit en vast benoemd is heeft een zeer grote zekerheid dat hij over de komende 20 of 25 jaar het maandbedrag zal kunnen terugbetalen.
  • Wie echter werkt in een sector die het moeilijker heeft loopt een groter risico. Hij of zij kan binnen een aantal jaar minder verdienen of zelfs zijn of haar werk te verliezen. Dan wordt het moeilijker om de mensualiteiten te betalen.
  • De zekerheid tot terugbetalen speelt dus ook een grote rol naast het bedrag van het inkomen. En ook daar moet er dus rekening worden mee gehouden om te weten hoe lang en hoeveel lenen in uw financiële situatie mogelijk is.

Hoeveel kan ik lenen? U vindt op deze website heel wat nuttige info over de criteria die in overweging worden genomen door de financiële instellingenEen belangrijke factor is uiteraard ook de te betalen rentevoet. U kan bij benadering berekenen welk bedrag het paar maand kan terugbetalen. Hoe lager de rente hoe meer kapitaal u kan terugbetalen. Dit betekent dat u bij een lage rente met uw maandelijkse terugbetaling een grotere woning of een grotere auto zal kunnen aankopen dan bij een hoge rente. Ook dit is een belangrijke factor die meespeelt. In dat verband helpen we ook graag nog een misverstand uit de wereld. Sommige automerken of verdelers pakken uit met een zogenaamde autofinanciering zonder rente. In de praktijk is dit zeker niet altijd de allerbeste deal die je kan doen. We spraken hierover met een verkoper in de automobielbranche.

Hoeveel extra kosten

Bij een persoonlijke lening of autolening zijn alle kosten vervat in het JKP of jaarlijks kostenpercentage. Dit betekent dat jij en de bank meteen weten waar je aan toe bent. De wetgever verplicht de banken om het JKP duidelijk te vermelden. Dit maakt banken vergelijken meteen een stuk gemakkelijker voor de consument. Je weet meteen welke banken de goedkoopste zijn. Je hoeft dus niet bank per bank te vergelijken om te zien hoeveel kosten ze rekenen bij het afsluiten van een lening. Alles zit vervat in het JKP.

Bij een hypothecaire lening ligt anders. Het JKP vertelt niet alles. De bank gaat ook rekening houden met extra kosten ten gevolgen van de aankoop van bijvoorbeeld uw huis. Er zijn namelijk niet alleen de kosten van de aankoop zelf. Er is ook nog de notaris die betaald moet worden. En er zijn de registratierechten en de kosten van de inschrijving van de hypotheek. Registratierechten verschillen naargelang van het gewest waar u woont, en ook daarbinnen zijn er nog verschillen volgens het kadastraal inkomen. Algemeen genomen kunnen we zeggen dat de registratierechten 5% tot 12,5% bedragen van de aankoopprijs.

Verschillen tussen banken

Alle officiële banken en kredietinstellingen zijn in België verplicht om zich te houden aan heel wat regels en wetgevingen. Er wordt hierop streng toegezien door de overheid. Toch betekent dit niet dat de kans om een lening te krijgen bij alle kredietgevers even hoog is. Hoeveel geld je kan krijgen verschilt in de praktijk van bank tot bank.

Een financieringsdossier bestaat uit heel wat elementen. Om concreet te weten of je een lening kan krijgen neemt de bank heel wat zaken in overweging. De bank probeert daarmee om het risico dat ze loopt zo goed mogelijk in te schatten. Dit blijft een subjectief gegeven.Bij de ene bank is je salaris doorslaggevend, bij een andere zijn de waarborgen belangrijker, bij nog een andere speelt je financiële voorgeschiedenis een grotere rol.

Er zijn banken die een zeer scherpe intrestvoet hanteren maar daarom ook de meeste risico’s uit de weg gaan. Andere banken zijn bereid om meer risico te nemen. Dit weerspiegelt zich in het algemeen ook in een hogere intrestvoet. Hoeveel je kan lenen kan daarom van bank tot bank verschillen.

Hoeveel voorschot kan je geven op de lening?

Het speelt voor banken ook een rol hoeveel voorschot je kan geven op de lening.

  • Bij een hypothecaire lening is dit des te belangrijker gezien het hoge bedrag dat wordt geleend. We spreken in dit geval van de quotiënt van de lening. Dit is de verhouding tussen het bedrag dat wordt geleend en de waarde van het onroerend goed. Banken houden er rekening mee dat bij wanbetaling het goed gedwongen verkocht moet worden. Hoe hoger de waarde van de woning in verhouding tot het geleende kapitaal hoe minder risico de bank loopt.
  • Als je wilt weten hoeveel je kan lenen met een hypothecaire lening is het dus belangrijk om de quotiënt van de lening te kennen. Het kan mogelijk zijn om 200.000 euro te lenen voor een woning met een geschatte waarde van 300.000 euro. Het kan voor hetzelfde koppel echter onmogelijk zijn om 175.000 euro te lenen voor een woning met een waarde van 175.000 euro. In het eerste geval kan het koppel meer geld lenen omdat de kredietverstrekker minder risico loopt.
  • Ook voor andere leningen is een voorschot een positief element in de beoordeling van het dossier. Als je een lening nodig hebt en je kan alvast een stukje van de aankoop zelf betalen geeft dit extra vertrouwen. Banken gaan sneller geneigd zijn om je een lening te geven.

Samengevat: hoeveel kan je lenen?

Samengevat bij het lenen zonder bank met direct geld op je rekening kunnen we dus stellen dat het een goed uitgangspunt is om zeggen dat je tot een derde van je inkomen kan lenen. Om echter exact weten hoeveel lenen in uw situatie is toegestaan kan U vrijblijvend een lening simulatie maken. U krijgt meteen een duidelijk detailbeeld van hoeveel lenen acceptabel is voor uw bankier. Bovendien kan u meteen online de lening aanvragen. Dit is ongetwijfeld de snelste manier om antwoord te vinden op je vraag Hoeveel kan ik lenen?

Voor meer info : https://www.snelgeldlenenbinnen10minuten.eu